Jsou situace, kdy o životě člověka rozhodují pouhé
okamžiky, zejména při srdeční zástavě nastává bez pomoci smrt během několika
málo minut. Není možné, aby se odborná pomoc dostavila na místo události
v tomto čase. A proto víc než kdy jindy záleží na tom, jak se zachová
okolí postiženého a co podnikne. Nejedná se o složité úkony a již vůbec není
zapotřebí drahá technika, vše je v pohotové reakci a vlastních rukách.

Schéma první pomoci

Háčkované klobouky Veroniky Matějákové